Cennik napraw w HelppA

Regulamin Serwisu

© "HelppA" Serwis

Regulamin Serwisu HelppA

 1. Każdy Klient podpisując zgłoszenie do naprawy akceptuję podane warunki.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulamin Serwisu.
 3. W żadnych okolicznościach Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci urządzenia lub oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na komputerze Klienta.
 5. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany do Serwisu wykonaj następujące czynności:
 • oddając iPhona powiązanego z Apple Watch, odłąć Swoje urządzenia. (Po rozłączeniu iPhone utworzy nową kopię zapasową Apple Watch. Możesz użyć tej kopii, aby odzyskać dostęp do Apple Watch, gdy iPhone powróci z naprawy)
 • utwórz kopię zapasową urządzenia iOS
 • przejdź do «Ustawienia»> «Wiadomości» i wyłącz «iMessage»
 • usuń zawartość urządzenia. Wybierz «Ustawienia»>«Ogólne»>»Resetuj»> «Usuń całą zawartość i ustawienia». W razie potrzeby wprowadź Swoje hasło i hasło Apple ID
 • jeśli nie możesz usunąć zawartości urządzenia, ponieważ nie włącza się ono lub nie reaguje, możesz je usunąć z witryny iCloud.com.
 • sprawdź, czy blokada aktywacji urządzenia jest wyłączona
 • wyjmij kartę SIM, obudowę lub folię ochronną z urządzenia i zachowaj u Siebie kabel i ładowarkę.
 1. Serwis nie wydaje duplikatów protokołu przyjęcia sprzętu i nie odpowiada za ewentualne skutki zagubienia protokolu. Protokół przyjęcia jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W przypadku zagubienia protokołu istnieje po stronie Klienta obowiązek udokumentowania własności.
 2. Serwis nie jest zobowiązany do utworzenia kopii zapasowej lub do odtwarzania oryginalnej zawartości dysku po naprawie chyba, że protokół przyjęcia sprzętu stanowi inaczej.
 3. Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę Serwisu, celem diagnozy usterki.
 5. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 6. Serwis nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w urządzeniu w momencie oddawania aparatu do naprawy. Serwis wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez klienta w protokołu przyjęcia sprzętu i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji. Gwarancja nie obejmuje również usterek, które nie są pierwotnie objęte gwarancją producenta.
 7. Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 3 do 14 dni roboczych. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku kiedy konieczne jest sprowadzenie niezbędnych części zamiennych. Czas może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez Serwis zatajonych informacji o zalaniu lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
 8. W przypadku wykonywania naprawy wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemnie przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez Serwis do recyclingu/utylizacji.
 9. Wycena napraw sprzętu dostarczonego do Serwisu jest bezpłatna. Koszt szczegółowej diagnozy laptopa i komputera stacjonarnego zgodnie z cennikiem. W przypadku rezygnacji z naprawy na którą Klient wyraził zgodę z przyczyn wiadomych tylko dla siebie (dotyczy sprzętu będącego w trakcie naprawy, po wcześniejszej akceptacji warunków naprawy) Klient jest obciążony kosztem zgodnie z cennikiem.
 10. Podczas naprawy płyt głównych w laptopach ich stan może ulec pogorszeniu w około 2% przypadków i Serwis nie ponosi za to odpowiedzialności. Jest to wynikiem procesu technologicznego naprawy.
 11. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 15 dni licząc od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy – Klient zostanie obciążony kosztami magazynowania urządzenia przekazanego do naprawy. Kwota będzie naliczana za każdy dzień magazynowania zgodnie z cennikiem.
 12. Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy traktowane jest jako chęć wyzbycia się własności, co skutkuje zniszczeniem lub demontażem sprzętu na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
 13. Klientowi w ciągu 90-dni przysługuje gwarancja ponaprawcza, licząc od dnia odebrania sprzętu, przysługuje prawo  do zwrotu wadliwie naprawionego przez Serwis sprzętu i prawo do dokonania naprawy raz jeszcze na koszt Serwisu (za wyjątkiem zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, mechanicznego uszkodzenia i tp.).
 14. Przed przyjęciem urządzenia do naprawy obowiązkowo przeprowadza się ogólna diagnostyka. Według wyników diagnostyki urządzenia podejmuje się decyzję o możliwości wykonania naprawy w ramach gwarancji.
 15. W przypadku skorzystania z usługi naprawy wysyłkowej za pośrednictwem darmowego kuriera klient ponosi pełną odpowiedzialność za jakość opakowania wysyłanego sprzętu oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa podczas dostawy.
 16. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji o modelu urządzenia, jego stanie i awariach. Jeżeli podane informacje o awariach nie są kompletne, dodatkowe uszkodzenia ujawnione podczas diagnostyki mogą być dodatkowo uzgodnione i naprawione za dodatkową opłatę, ale nie są one objęte obowiązkiem HelppA.
 17. Klient zgadza się, że rozpakowanie przesyłki otrzymanej od kuriera zostanie sfilmowane kamerą wideo. Jeżeli informacja o modelu, stanie, awarii urządzenia, zadeklarowana przez klienta w wypełnionym formularzu zamówienia kuriera, różni się od danych z wideo, klient wyraża zgodę na pierwszeństwo nagrania wideo nad zadeklarowanym w formularzu.
up-arrow
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.
Akceptować
Политика конфиденциальности